DeKrant
29 april 2021

‘We blijven aandacht voor deze kinderen vragen’


RODEN/LEEK – Dit jaar op 26 april is het 35 jaar geleden dat de ramp in Tsjernobyl plaatsvond. Een ramp die nog steeds na 35 jaar de grootste nucleaire ramp  genoemd mag worden, één van de ergste rampen in zijn soort. Een ramp waar 10 keer zoveel straling vrijkwam als bij de kernbom op Hiroshima en bij de recentere ramp in de kerncentrale in Fukushima. ‘Dat is waarom we al ruim dertig jaar kinderen uit Wit-Rusland een aansterkvakantie aanbieden, uit een gebied dat ongeveer 140 km verwijderd is van de rampplek’, vertelt Jenny Klerk, voorzitter van de Werkgroep Tsjernobyl Roden-Leek. Door corona zit dat er momenteel niet in en daarom ligt de focus op juni 2022.

 

De oorzaak van de  Tsjernobyl ramp was tweeledig. Het eerste grote probleem was een constructiefout in de aanbouw van de centrale.  Het tweede probleem was een uitgevoerde veiligheidstest waarbij een aantal fatale fouten zijn gemaakt waaronder het te snel omlaag brengen van het vermogen van de reactor. Die fout leidde tot een serie van verkeerde keuzes die een enorme chemische explosie tot gevolg had. Bij het ongeval kwamen 31 mensen om het leven.  Vele hulpverleners kregen stralingsziekte en in korte tijd overleden er nog eens 28. Daarna werden de cijfers onduidelijk, de Sovjetunie, de WHO en Greenpeace hanteren verschillende cijfers. Er zijn veel gezondheidsproblemen die direct verband houden met het ongeluk in Tsjernobyl. Voor iedere generatie levert die nieuwe problemen op die steeds meer impact hebben op de slachtoffers. Nu wordt  de derde generatie met de gevolgen van stralingsziekte geconfronteerd. De straling beschadigt onder andere het immuunsysteem, het leidt tot snelle veroudering, hart- en vaatziekten, psychische aandoeningen, ongewenste kinderloosheid enz. Zo komt schildklierkanker bij kinderen nauwelijks voor, maar in de gebieden rond de centrale zijn tien keer zoveel kinderen ziek als elders. Derde generatie kinderen worden bovendien vaak geboren met ‘ouderdom’ diabetes en staar. In sommige dorpen hebben 60 procent van de kinderen last van deze ongemakken. ‘Nu komt COVID19 daar nog overheen. Je kunt je wel voorstellen wat de gevolgen van COVID19 op een verzakt immuunsysteem zijn. Helaas worden de gevolgen hiervan in Wit-Rusland niet bijgehouden’, weet Janny Klerk.

‘De kinderen doen substantiële gezondheidswinst op en daarbij halen we kinderen vaak even uit soms ellendige leefomstandigheden. Armoede, werkloosheid, alcoholproblematiek, gebroken gezinnen spelen een grote rol. Daar zijn nu nog twee grote problemen bijgekomen, de politieke situatie die enorm onrustig is en zoals al eerder genoemd COVID19.  Door de corona pandemie kunnen we voor het tweede jaar op rij geen kinderen naar Nederland halen, dat is nu onmogelijk en dat maakt ons als werkgroep verdrietig.’

De focus voor de werkgroep ligt op een aansterkvakantie in juni 2022. De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van dit plan  is wel dat er voldoende gastgezinnen zijn om de kinderen een maandje in hun huis op te vangen. ‘Als werkgroep zullen we daarom ons best doen om zichtbaar te blijven en aandacht te blijven vragen  voor deze kinderen en  zodra het mogelijk is gaan we ook weer nieuwe gastgezinnen werven.  Wij zetten in op een aansterkvakantie in juni 2022, wij hopen dat we dan weer voor een aantal Wit-Russische kinderen van betekenis kunnen zijn!