Onderwijs


Kinderen zijn verplicht om onderwijs te volgen van 6 tot 17 jaar. De basisschool duurt 4 jaar en daarna volgen ze 7 jaar voortgezet onderwijs.
Voorschoolse opvang wordt door de staat gesubsidieerd en ca. 60 % van alle kinderen gaat naar deze opvang. De jongeren kunnen hun opleiding
vervolgen op een universitaire opleiding, een beroepsopleiding of een gespecialiseerde opleiding. Studenten moeten voor sommige opleidingen toelatingsexamens doen maar ze kunnen ook voor een opleiding worden uitgenodigd.

Op veel scholen gaan de kinderen  6 dagen in de week naar school. Om 9 uur beginnen de meeste scholen. Ze hebben zomervakantie van 1 juni tot 1 september.

Wanneer beide ouders nog in beeld zijn, zijn zij veelal ook 6 dagen in de week aan het werk. Moeders zijn de eerste 3 jaren na hun zwangerschap thuis en ontvangen dan een bepaald percentage van hun laatst verdiende loon. Na drie jaar gaan ze vaak weer volledig aan het werk.
Voor de kinderen houdt dit in dat ze zich na schooltijd vaak alleen moeten redden, of ze worden opgevangen door een grootouder.