Roder Journaal 30 april 2016
artikel : Roder Journaal

Werkgroep Tsjernobyl staat stil bij 25-jarig jubileum

RODEN – In de nacht van 25 op 26 april 1986 vond een van de ergste rampen uit de moderne geschiedenis plaats.

Die nacht ontplofte reactor 4 van de kerncentrale in Tsjernobyl. In de dagen die volgden kwam er een enorme wolk radioactieve straling in de atmosfeer. Vrijwel heel Europa werd door deze ramp ernstig bedreigd. Zelfs in Nederland moesten de koeien tijdelijk op stal.

In grote delen van Wit-Rusland is de grond zo vervuild dat landbouwproducten nog 350
jaar ongeschikt blijven voor consumptie. Volgens Nederlandse normen zouden hier dan ook eigenlijk geen mensen mogen wonen. Helaas voor deze mensen gelden er in Wit-Rusland andere normen. Exacte cijfers zijn helaas niet bekend, maar volgens redelijk betrouwbare schattingen zijn inmiddels 1 miljoen mensen om het leven gekomen bij
deze ramp en de stralingsziekte eist nog steeds dagelijks slachtoffers. Kortom, Wit-Rusland is een land met heel veel verborgen leed.

De Werkgroep Tsjernobyl van de Stichting Oost-West Kontakten organiseert al 25 jaar
aansterkvakanties voor kinderen uit dit zwaar getroffen land. Een feit dat we niet vieren, daar is de situatie veel te ernstig voor, maar waar we wel stil bij willen staan. Dat is gedaan door de heren Kloeg en Wolters, twee wetenschappers, uit te
nodigen die het rampgebied al jaren intensief onderzoeken.

Death zone

Precies 30 jaar na de ramp op 25 april hebben deze heren in Theater Winsinghhof veel inwoners van Roden en Leek meegenomen naar de ‘death zone’. Daar hebben we een bijzonder indrukwekkende rondleiding gehad door een sinister vrijwel verlaten gebied. Met woord, geluid en vooral veel indrukwekkende beelden zijn we geconfronteerd met een gebied hier nog geen 2000 km vandaan.

Een passender manier om de inwoners van Roden en Leek te bedanken voor 25 jaar steun, sponsoring en gastouderschap was voor de stichting niet denkbaar.

Arie van Klei