Communicatie


Naast het uitlenen van woordenboekjes Russisch - Nederlands, het inschakelen van de leerkracht als tolk, hebben we hier een aantal handige links en pdf's als download.


Russisch woordenboek

Speciaal voor het bezoek van de Wit Russische kinderen heeft de werkgroep in de loop der jaren een woordenboek met meest handige woorden en korte zinnetjes ontwikkeld. Er is ook een deel met plaatjes. Het geheel is beschikbaar als Russiche woordenlijst  - pdf


Het Cyrillisch toetsenbord (Russische lettertekens) - een handleiding.

Als het goed is staat rechts onder op de taakbalk van uw computer de instelling van het toetsenbord (de taal en op welke manier het gebruikt wordt). Dat is te herkennen door ‘NL’ of ‘EN’ op de toetsenbalk. Beweeg de muis daar naar toe en klik op de rechtermuisknop. Er verschijnt een menu met daarin de keuze ‘Instellingen’. Maak die keuze waarna een scherm verschijnt met de kop ‘Tekstservices en invoertalen’.

Op het scherm moet vervolgens gekozen worden voor ‘Toevoegen’ waarna de mogelijkheid volgt om een invoertaal toe te voegen. Kies voor de invoertaal ‘Russisch’ en voor de toetsenbord indeling ‘Russisch schrijfmachine’. Klik vervolgens op ‘OK’ waarna de taal en toetsenbord indeling wordt toegevoegd.

Vervolgens moet op het scherm met de kop ‘Tekstservices en invoertalen’ op de knop ‘OK’ worden gedrukt. De toetsenbordindeling is dan toegevoegd. Er kan geswitcht worden van indeling door de volgende toetscombinatie: linker alt en linker shift knop indrukken. Onder op de taakbalk verschijnt dan de tekst ‘RU’. Op dat moment werkt het toetsenbord als een Russisch toetsenbord en kunnen de kinderen Russische lettertekens invoeren.

Download de pdf met een tekening waarop zichtbaar is gemaakt onder welke toets de letters zich bevinden.</a></p> <hr /> <h4>Vertaalprogramma</h4> <p>Voor een gratis vertaalprogramma kan gebruik gemaakt worden van: <a href="http://www.freetranslation.com/" target="_blank">www.freetranslation.com. Daarmee kan van Engels naar Russisch vertaald worden en omgekeerd. Het resultaat van de vertaling is echter geen optimaal Russisch!!